Mindfulness til specialpædagoger giver mindre stress og bedre arbejdsmiljø

Forsøg på Center for Specialpædagogiske Børnetilbud i Aarhus viser, at det evidensbaserede program Mindfulness-baseret Stressreduktion (MBSR) gør medarbejdere mindre stressede og bedre til at håndtere konflikter med de unge.

Specialpædagogers stressniveau ligger ofte højere end den generelle befolknings. Jobbet er uforudsigeligt, og konflikter er typisk en del af dagligdagen. Center for Specialpædagogiske Børnetilbud (CSB) i Brabrand, Aarhus besluttede sig derfor for at forebygge frem for at vente på, at stress-sygemeldingerne tikkede ind. Midlet blev mindfulness og for at bevise effekten, valgte de at gå ind i et samarbejde med Dansk Center for Mindfulness for at evaluere forsøget. Resultatet er blandt andet at andelen af medarbejdere med et højt stressniveau er faldet fra 40 % til 12 %.

MBSR er et veldokumenteret 8-ugers kursus, der blandt andet reducerer stress og forebygger sygdomme som angst og depression lige så godt som medicin. For ledelsen på CSB var der ingen tvivl om, at det var godt givet ud at bruge både tid og penge på mindfulness til medarbejderne.

 

Får mere ud af arbejdstiden end før forsøget

”I hele vores konfliktforståelse er, der et element af mindfulness. Det handler om at se bag handlingen og konflikten. Undgå at ty til hurtige konklusioner og i stedet se bag den unges handicap eller diagnose og virkelig forstå den enkelte. Hvis vi bare tænker ’Han har jo ADHD, så derfor reagerer han sådan’, er det skadeligt for både vores arbejdsmiljø og for den unge. Men det kan være svært i en tilspidset situation. I vores arbejde kan vi ikke undgå stressen, men vi kan få nogle redskaber til at håndtere det. Det har så stor en betydning for vores arbejde, og der er et meget tydeligt merafkast. Vi får mere ud af vores arbejdstid, end vi gjorde før”, fastslår konstitueret centerleder Mikael Carlsen.

 

Til gavn for både medarbejdere og unge

Emilie Stougård er pædagog på et af CSB’s døgntilbud og har deltaget på det 8-ugers MBSR-kursus. Selv om det var et tilbud til medarbejdere, har både hun og de unge haft gavn af det, mener hun.

”Jeg er blevet meget bedre til at navigere i kaos. Jeg har fået redskaber til at bevare roen, og det smitter af på de unge i en konflikt. Jeg har taget mindfulness til mig som et mindset. Det betyder, at jeg lader computeren være, når jeg har en stille aften med de unge i stedet for at skynde mig op og notere, så snart jeg har chancen. Så er jeg helt bevidst bare sammen med de unge. Det er også godt for dem”, fortæller hun.

Mere overskud hjemme og på arbejde

Hendes kollega Mathias Fynne arbejder med unge i deres fritid og fungerer som bindeled mellem skole, hjem og omverdenen. For ham er det både derhjemme og på arbejdet, at MBSR har haft en indvirkning.

”Jeg skal hele tiden have det ekstra overskud for at kunne rumme de unge, og de svære følelser de selv har svært ved at forstå og rumme. Det har gjort at overskuddet derhjemme har været mindre, og jeg havde en kortere lunte over for min familie. Det har ændret sig nu, og det har samtidig givet et større overskud på arbejdet, at jeg ikke er presset på hjemmefronten”, siger Mathias Fynne.

Om forsøget

      • Forsøget med MBSR-kursus til medarbejdere i specialpædagogiske tilbud er lavet i samarbejde mellem Center for Specialpædagogiske Børnetilbud og Dansk Center for Mindfulness (DCM), Aarhus Universitet.
      • Et MBSR-kursus er er 8-ugers kursus, hvor deltagerne lærer om kommunikations, stress, stresshåndtering, meditation og yoga. Der er både samtale og praktiske øvelser.
      • Det er gennemført og evalueret af Karen Johanne Pallesen (DCM), Ann Ostenfeld-Rosenthal (Aarhus Kommune), Lise Juul (DCM) og Lone Fjorback (DCM).
      • Forsøget løb i 2017 og den endelige rapport kan ses her.
      • 25 medarbejdere – 14 mænd og 11 kvinder deltog i projektet, der var frivilligt.
      • Resultater var blandt andet:
         • Mindre selvoplevet stress
         • Mindre målt stress i kroppen
         • Færre symptomer på angst og depression
         • Mindre følelse af træthed og bekymringer
         • Større følelse af velvære, omsorg og egenomsorg
         • Bedre samarbejde
         • Bedre relationer med børn og kolleger
         • Færre konflikter med børn/unge, der eskalerede
         • Mere effektive møder.

For mere information

Kontakt Pia Hejler, kommunikationsmedarbejder Dansk Center for Mindfulness, hvis du ønsker at vide mere eller interviewe relevante kilder.

Telefon: 40 19 97 06

Mail: pia@clin.au.dk

Se desuden mere på mindfulness.au.dk og centerforspecialpaedagogiskeboernetilbud.dk