EARLYBIRD

EarlyBird §41.

Konsulentteamet udbyder som udgangspunkt EarlyBird programmet to gange årligt. EarlyBird programmet er udviklet for at støtte og vejlede forældre og familier omkring førskolebørn (ca. 2-7 år) med diagnoser inden for autismespektret.


Hvad er EarlyBird
EarlyBird programmet er et tideligt, målrettet forældreempowermentprogram etableret af det engelske National Autistic Society (NAS). Earlybird programmet er udviklet for at støtte og vejlede forældre og familier omkring børn med diagnoser inden for autismespektret.

Programmet strækker sig over tre måneder og kombinerer gruppelektioner for forældre med individuelle besøg i hjemmet. Ved hjemmebesøgene anvendes bl.a. videofeedback til øge forældrenes læring samtidig med, at de arbejder med børnene. Der undervises af EarlyBird certificerede konsulenter.


Hvem kan deltage
Forældre til et barn med en diagnose inden for autismespektret.
Barnet skal være ”førskolebarn”, og i alderen 2-7 år.
Hver familie har to pladser, fortrinsvis til far og mor, hvoraf mindst den ene bør være gennemgående i hele programmet.
Det forventes at man, i programmets 3 måneder ugentligt deltager i en gruppelektion eller har et hjemmebesøg. Ligeledes er det et krav for deltagelse i programmet, at men giver tilladelse til videooptagelse af forældre-barn aktiviteter samt deltager i informationsmødet.