Effektvurdering

Her er tale om stærkt individualiserede indsatser, der bygger på anerkendt forskning og metode.

På centret anvendes effektvurdering som det primære redskab til at vurdere og dokumentere effekten af den indsats, der ydes i forhold til børn og unge med handicap.

Udformning af udviklingsplanerne

I forbindelse med udformning af udviklingsplanerne udarbejdes mål for det enkelte barn/unge, og det afklares hvilken indsats, der skal gives. Vigtige elementer i denne forbindelse er at skabe klar og tydelig forudsigelighed på rammer og strukturer i forhold til organisering af barnets dagligdag, kommunikationsstrategi, det sociale liv samt krav og aktiviteter. Der udarbejdes individuelle stresshåndteringsplaner og konflikthåndteringsstrategier.

© Center for Specialpædagogiske Børnetilbud