Materiale fra Aarhuskonferencen 2017

Vi har nu opdateret materialesiden på Konferencens hjemmeside, hvor du kan tilgå materiale fra den forgangne konference.

Vi har netop fået plancher fra:

  • Jesper Bo Jensen – Tendenser og trends – særligt i forhold til at inkludere mennesker med anderledes forudsætninger
  • Steen Guldager – Hvordan kan vi opnå en dybere forståelse for mennesker med autisme/ADHD, der er afhængige af rusmidler?
  • Christina Mohr Jensen – Betydningen af ADHD for danske børn og unges livsforløb: Hvem er særligt udsatte for negative forløb i forhold til kriminalitet, misbrug mv.?

Er du interesseret i at læse mere, kan du finde plancher fra ovennævnte oplæg her: Aarhuskonferencen