• Vi opfylder og forandrer familiernes behov – støtter familierne til egne løsninger.

  • Vi opfylder og udfordrer myndigheds behov.

  • Vi holder og udvider rammen.

  • Vi insisterer på at arbejde højt specialiseret og med afsæt i individets behov.

  • Vi understøtter vores børn, unge og familiers livsduelighed, livsglæde og trivsel.

  • Vi vil give det (aller) bedst mulige tilbud til vores målgruppe.

  • Vi er et center i front og i bevægelse, der insisterer på (at være med til) at skabe fremtiden.

INNOVATIVE OG NYTÆNKENDE
Både vision og mission forudsætter, at vi er eksperimenterende, nytænkende og innovative. Betingelserne for at dette kan lykkes er, at alle arbejder ud fra mulighedstænkning med barnet og familien i centrum. Kerneopgaven i CSB er i samarbejde med forældre og myndighedsområde at målrette indsatsen efter børnenes individuelle behov og dermed yde en specialpædagogisk funderet og helhedsorienteret indsats med sigte på, at børnene og de unge kan opnå livsduelighed i form af personlig udvikling, sundhed, trivsel og et så selvstændigt voksenliv som muligt som deres jævnaldrende.

VI ER BØRNENES HJEM
For de børn, der modtager enten et aflastningstilbud eller et døgntilbud i CSB, er tilbuddene børnenes og de unges hjem i en kortere eller længere del af deres liv. Det skal rammerne og stemningen afspejle, og der arbejdes i hele centret med gøre dagligdagen så hjemlig som muligt.

VORES OPGAVE
Vores opgave er at understøtte vores børn, unge og familiers liv i retning af trivsel, udvikling og glæde.
Derfor har vi fokus på både at fastholde og udvikle den eksisterende praksis og at nytænke indsatserne på området. Vi har et ansvar for at sikre en helhedsorienteret indsats baseret på aktuel forskning, klinisk viden og specialpædagogiske metoder.

NYESTE VIDEN INDEN FOR FAGOMRÅDET
Vi har fokus på at være helt opdateret med den nyeste viden inden for området, og har en opgave i forhold til at formidle denne viden til både forældre og øvrige samarbejdspartnere. Vi udvikler nye tilbudstyper baseret på den nyeste teoretiske viden og praksiserfaring fra arbejdet med målgruppen. Vi ønsker, sammen med myndighedsområdet, at skabe en fælles platform for den videre udvikling af handicapområdet for børn og unge i Aarhus Kommune.
Vi ønsker derudover at være med til at præge udviklingen på området på et mere generelt plan både nationalt og internationalt.

© Center for Specialpædagogiske Børnetilbud