Her på vores hjemmeside, og i vores organisationsgrundlag, finder du en præsentation af CSB´s grundlag: Vores vision og mission, hvordan vi arbejder med dem, hvilke værdier vores arbejde bygger på samt en beskrivelse af vores organisatoriske, arbejdsmiljømæssige og faglige rammer for arbejdet.

Stensagergården

Stensagergården tilbyder aflastning for familier med hjemmeboende børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der er tale om et dagtilbud såvel som døgntilbud.

Læs mere!

Bøgholt

Bøgholt er et specialpædagogisk døgntilbud til børn og unge i alderen 6-18 år med udviklingsforstyrrelser, ADHD, autisme og lignende vanskeligheder samt efterværn til unge, der har behov for det.

Læs mere!

Heimdal

Heimdal er en specialpædagogisk døgn- og aflastningsinstitution for børn og unge med ASF og/eller svær ADHD. Heimdals målgruppe er børn og unge i alderen 6-18 år.

Læs mere!

Vores fokus

Center for Specialpædagogiske Børnetilbud (CSB) er et center for børn og unge med handicap og deres familier. Vi fokuserer på, at børnene og de unge opnår livsduelighed i form af personlig udvikling, sundhed, trivsel og et så selvstændigt voksenliv som muligt. Vi fokuserer på familiens situation og understøtter dem i deres forståelse og håndtering af barnets/den unges særlige behov.

Et videns- og ressourcehus

CSB er et videns- og ressourcehus, og vi er derfor aktive i forhold til opsøgning, udvikling og formidling af praktisk og teoretisk viden om arbejdet med børn og unge med handicap og deres familier. Det er vores opgave at formidle denne viden til børn/unge og deres familier samt til fagfolk, teoretikere og andre med interesse for området. Vi samarbejder nationalt og internationalt om dette.

Her på vores hjemmeside, og i vores organisationsgrundlag, finder du en præsentation af CSB´s grundlag: Vores vision og mission, hvordan vi arbejder med dem, hvilke værdier vores arbejde bygger på samt en beskrivelse af vores organisatoriske, arbejdsmiljømæssige og faglige rammer for arbejdet.

© Center for Specialpædagogiske Børnetilbud