Center for Specialpædagogiske Børnetilbud

CSB er et center, der tilbyder døgn- og aflastningspladser, kurser, rådgivnings/vejledningsforløb og efterværnsforløb. Der er samlet ca. 100 værelser i centret, så der er tale om en stor organisation fordelt på tre forskellige adresser. Udover døgn- og aflastningspladserne, der er opdelt i forskellige afdelinger, er der knyttet en række tværgående støttefunktioner til centret som fx. køkken, bygnings- og udearealvedligeholdelse og fælles administration.

Udvikling af kvalitet

For at have det bedst mulige tilbud, så har CSB meget fokus på udvikling og deltager på både nationalt og internationalt niveau i udvikling af praksis og teori på det specialpædagogiske område. Dette sker for altid at kunne lave hurtige og effektive omstillinger, så vi kan give de rette tilbud til børn, unge og deres familier.

© Center for Specialpædagogiske Børnetilbud