Programteori og evaluering i CSB

Tilbage i 2015 startede vi en systematisk beskrivelse/programteori og evaluering af et af centrets tilbud: Atlass Familie Indsats(AFI). Vi er nu godt i gang med dette, og det har givet os en foreløbig – men vigtig og dokumenteret – viden om tilbuddets effekter og sammenhænge.

Vi går nu i gang med at arbejde ud fra samme systematiske tilgang på alle vores afdelinger. Onsdag d. 21. september i år afholdte vi pædagogisk faglig dag, hvor vi tog hul på udarbejdelsen af bl.a. hypoteser om sammenhænge og effekter, med udgangspunkt i de erfaringer vi fik fra arbejdet med AFI.

Arbejdet med evaluering og programteori skulle gerne gøres os endnu skarpere på effekten af de tilbud vi udbyder i CSB – opnår vi det vi tror vi opnår? Og lige så vigtigt, er der noget, der skal justeres for at skabe et tilbud, der støtter og vejleder vores familier og børn så godt som muligt?

Vi glæder os meget til at se effekten af vores arbejde, og vi glæder os til den øgede indsigt, som vi forventer, at arbejdet med evaluering og programteori vil give os.