AFLASTNING EGEBÆKSVEJ

Aflastning §52.3.5 og §44 jf. §84.

Tilbyder døgnaflastning til børn og unge i alderen 0 – 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Aflastning i hverdagen
Et pusterum i hverdagen er måske lige det der skal til, for at give dig og din familie nye kræfter. Aflastning Egebæksvej kan hjælpe jer med aflastning i et antal hverdage og hver fjerde weekend. Aflastning foregår på Egebæksvej 26 i Højbjerg, hvor vi forsøger at tage størst muligt hensyn til dit barns individuelle behov og vaner. Dit barn vil få oplevelser og samvær med ligestillede børn i et støttende og pædagogisk miljø. Vi lægger vægt på, at både du og dit barn oplever aflastning som et sammenhængende forløb.

Udgangspunkt i dit barn
Dit barns udviklingsniveau, behov og ressourcer er udgangspunktet, når vi i dialog og samarbejde planlægger, hvordan og hvor ofte aflastning skal foregå. Dit barn bliver tilknyttet én af vores i alt otte weekendgrupper. Grupperne mødes hver fjerde weekend sammen med deres faste kontaktperson fra Aflastningen Egebæksvej. Grupperne bliver sammensat sådan, at det enkelte barn får mulighed for at få nære relationer til andre. Vi hjælper dit barn med at tage egne initiativer til de andre i gruppen. Vi prioriterer socialt samvær, leg og andre aktiviteter for derigennem at skabe gode oplevelser for børnene.