ATLASS

Center for Specialpædagogiske Børnetilbud og Langagerskolen udbyder med Atlass UK Atlasskurser i Danmark. Atlass er et engelsk stressreduceringsprogram, der er skabt af de to psykologer Michael McCreadie og Andy McDonnell.

Atlass har som fokus, at vi skal være sunde og forblive sunde såvel privat som i vores arbejdsliv. Atlass bygger på evidensbaseret viden fra sundhedspsykologi, neuropsykologi og udviklingspsykologi.

Atlass tager udgangspunkt i et helhedsorienteret menneskesyn og arbejder med, hvordan stress påvirker krop og psyke og hvordan bevidstheden om egne copingstrategier har indflydelse på, hvordan vi trives.

Måden hvorpå vi forholder os til stress får en betydning for, hvordan vi fungerer i hverdagen.

Du kan læse mere på vores Atlass hjemmeside: Klik her.