DØGN. VEST

Døgn vest §52.3.5 jf 66.

Døgntilbud til børn og unge med ASF og med en fysisk og/ eller psykisk nedsat funktionsevne.

Hjemlige forhold
Børnene bor under hjemlige forhold på eget værelse, som er indrettet med udgangspunkt i barnets behov. Indretningen sker i samarbejde med forældrene når barnet/den unge flytter ind. I hverdagen vægter vi børnene/de unges fysiske og psykiske velvære meget højt gennem kost og et godt og rigt samvær børn og voksne imellem.

Livsduelighed og selvstændighed
På Døgn. Vest tilbyder vi en specialiseret praksis med udgangspunkt i børnenes/de unges styrkesider. Pædagogisk praksis er inspireret af TEACCH organisationen med det formål at bygge bro mellem ”det normale” og børnenes/de unges måde at opleve verden på, og opnå størst mulig livsduelighed og selvstændighed. Dette gøres gennem at skabe et miljø og tilrettelægge hverdagen med udgangspunkt i børnene/de unges handicaps, så omgivelserne giver mening og der skabes mest muligt læring.

Personale
Den specialpædagogiske praksis varetages af uddannet, og fagligt engageret personale, som møder børnene/de unge med respekt og ligeværdighed og yder omsorg og pleje. Børnene/de unge på Døgn. Vest har 2 kontaktpersoner, som udover at været barnet/den unges primær nære voksne, også udarbejder individuelle mål og metoder omkring det enkelt barn/unge.
Herudover varetager kontaktpersonerne også samarbejde med forældre og barnets/den unges skoletilbud, samt øvrige samarbejdspartner.