EFTERVÆRN

Skansen §52.3.5 jf §66 samt Efterværn (12’eren og egen bolig) §76.

CSB tilbyder gennem Bøgholt, Skansen døgn og efterværns tilbud til unge mellem 18 og 23 år – både til hjemmeboende og unge der bor i egen bolig. Det kan være unge der har brug for bo tilbud eller støtte i forbindelse med et efterskoleforløb, eller unge, der er flyttet i egen bolig. Tilbuddet om støtte gives med udgangspunkt i den enkelte unges behov og i samarbejde med den unge, evt. den unges familie og Socialforvaltningen. Indsats områderne vil dække følgende, alt afhængig af den unges behov og udfordringer:

Uddannelse/ arbejde:

 • Støtte til job/ uddannelses muligheder, der er realistiske ud fra den unges ressourcer og udfordringer
 • Den grundliggende tanke er, at integration i et af de store fællesskaber vil kunne skabe udvikling på tværs i hele den unges hverdag

Boligen:

 • Støtte til konkret at kunne prioritere og gennemføre hjemlige opgaver og pligter.
 • At den unge får en forståelse af betydningen og værdien af denne indsats.
 • At den unge får færdigheder og strategier til at kunne holde en lejlighed.

Økonomi:

 • Konkret udarbejdelse af økonomisk budget, således at den unge får et overblik- og indsigt i de eksisterende økonomiske poster samt kendskab til styresystemer omkring disse.
 • At den unge langsomt lærer at overtage den økonomiske styring i takt med at motivation, færdigheder og ansvar udvikles.

Netværk:

 • At lære den unge om den sociale kontekst, regler og rammer og samtidig have kendskab til egne sårbarheder i samspillet.
 • At få støtte og oplevelser til mere nuanceret syn på eget liv og egne handlemønstre.
 • Støtte til på sigt at kunne skabe sit eget selvstændige liv med plads til selvstændige beslutninger.

Hverdagen:

 • Hjælp og støtte til konkret at strukturere hverdagen og ugens gøremål samt prioritere disse.

Det personlige ungdomsliv:

 • At kunne få sparring på personlige udfordringer og særlige problematikker
 • Fokus på den generelle trivsel
 • Opleve følelsen af at have en voksen med en særlig relation ved sin side.

Generelle tilbud til Skansens unge i efterværn:

 • Vi vil i hverdagen yde den fornødne omsorg både personligt og praktisk
 • Vi vil være til rådighed ikke blot med en kontaktperson men med Skansen som helhed
 • Den unge vil blive inviteret til spisning og hygge på Skansen
 • Den unge vil fortsat være en del af vores traditioner omkring fødselsdage og højtider generelt.
 • Den unge vil blive inviteret til fælles aktiviteter og samvær med vores øvrige efterværns unge.