EKSTERN AFLASTNING/PLEJEFAMILIER

Familieaflastning (X-tern) §52.3.5 og §44 jf. §84.

10 plejefamilier tilbyder børn og unge i alderen 6-18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne aflastning. Aflastning tilbydes hver fjerde weekend samt et antal hverdagsdøgn.

Familiekonsulenterne fra CSB, Stensagergården fører tilsyn med aflastningsfamilierne for at støtte, supervisere og rådgive familierne omkring de enkelte børn / unge.

Aflastning i et andet hjem
En aflastningsfamilie er en helt almindelig familie med lyst, interesse og overskud til at passe et handicappet barn i deres eget hjem.Jeres barn vil på den måde få nye og andre oplevelser, samt lære at være væk fra hjemmet. Det hele foregår i et tæt samarbejde mellem jer og aflastningsfamilien. Aflastningen sker hver fjerde weekend. Der er også mulighed for aflastning på hverdage.

Vi finder den rigtige familie
En familiekonsulent fra Stensagergården finder den rigtige aflastningsfamilie til jer. Det kan tage lidt tid, da det er vigtigt at finde en familie, der matcher jeres og jeres barns behov. Når familien er fundet, bliver der holdt et møde, hvor I kan møde hinanden. Efter mødet får begge familier mulighed for at tænke over, om de er klar til at indgå i et tæt samarbejde.

Gode råd hele døgnet
Når dit barn er i familieaflastning, foregår det i tæt og løbende dialog med en familiekonsulent fra Stensagergården. Konsulenten giver gode råd, supervision, vejledning og fører tilsyn med aflastningsfamilien. Det betyder fx. jævnlige besøg hos aflastningsfamilierne, der også deltager i personalemøder, kursusdage mv. arrangeret af Stensagergården, når der er behov for sparring, dialog eller hvis der opstår en akut situation.

Om Stensagergården
Stensagergården arbejder primært med tilbud om aflastning til forældre med børn, der har betydelig og varig psykisk funktionsnedsættelse. Stensagergården har erfaring med mange forskellige former for handicap og har en bred vifte af tilbud.