ERFARINGSBASERET LÆRING

Erfaringsbaseret læring er en proces, hvor samarbejdet deltagerne imellem er omdrejningspunktet for løsningen af en opgave.

På dette kursus vil du tilegne dig viden og kompetencer i at opbygge og justere opgaver, som tager udgangspunkt i erfaringsbaseret læring. Kurset vil veksle imellem teoretiske oplæg, metoder og en række opgaver, som primært vil foregå udendørs.

Erfaringsbaseret læring har til formål at skabe:

  1. Læring gennem sjov og leg
  2. Mere bevægelse og fysisk aktivitet i hverdagen
  3. Skolefaglig læring og pædagogisk læring på en anderledes måde
  4. Øget bevidsthed på egne og andres kompetencer
  5. Succesoplevelser hos deltagerne

Du vil ud over at kunne lave opgaver selv, også opnå indsigt i forskellige faciliteringstilgange.


DINE oplevelser i centrum
I EL er det deltagerens egne oplevelser, refleksioner og forståelse, der er i fokus. Dette udgør ikke alene en involverende læringssituation, men også en, der er indrettet på deltagerens refleksioner. En af de største fordele ved EL er, at kursisten er centrum for erfaringen. I mange andre konventionelle læringssituationer er det underviseren, som er den centrale figur, og som har ansvaret for at formidle viden til kursisterne.

Et eksperimentelt læringslaboratorium
EL er en glimrende metode til at hjælpe enkeltpersoner eller grupper til at udvikle viden og kompetencer med henblik på brug i deres organisation. EL er ikke alene betydelig på grund af den engagerende læringssituation (som beskrevet ovenfor), men også på baggrund af de muligheder for at eksperimentere det giver. Det er muligt at opbygge en situation omkring EL således at den afspejler en virkelig arbejdssituation. Dette skaber et ”eksperimentelt læringslaboratorium”, hvor det er muligt for kursisten at udfordre sig selv i situationer, der ville være for risikable og/eller for dyre til en faktisk arbejdsplads.