FORÆLDREEMPOWERMENTFORLØB

Forældreempowerment forløbet §41.

Hvem kan deltage?
Forældreempowermentforløbet henvender sig til forældre / familier til børn med autisme og/eller ADHD, der er bosiddende i Aarhus. Forløbet afholdes to gange årligt. Forløbet er udviklet for at kunne tilbyde forældre til børn og unge (6-18 år) viden, støtte og netværk ift. det at være forældre til et barn/ ung med autisme, ADHD eller lignende udviklingsforstyrrelse. Du kan kontakte CSB her for at blive skrevet på venteliste. Forældreempowermentforløbet tilbydes i samarbejde med barnets sagsbehandler.

Hvad er forældreempowermentforløb
Kurset varer ca. 3 måneder, og udbydes som udgangspunkt 2 gange årligt. Der er en lektion eller et hjemmebesøg ugentligt, og samlet set består kurset af 4 lektioner, 2-3 hjemmebesøg, mulighed for netværksundervisning samt struktureret erfaringsudveksling. Der er tid til mere uformelle snakke forældrene imellem, og der er således god mulighed for netværksdannelse, hvilket erfaringsmæssigt har stor betydning, for forældre til børn i denne målgruppe.

Gruppelektioner
Under kurset vil der være gruppelektioner – ndervisningsdage, der foregår hos CSB. De omfatter følgende emner: Grundlæggende forståelse for ADHD og autisme. Konflikthåndtering: konflikt- og stressforståelse samt konflikt- og stressreduktion. Værktøjskassen: struktur, visualisering og forudsigelighed. Når ens barn har en diagnose.

Hjemmebesøg
På hjemmebesøgene arbejder vi med at omsætte viden fra gruppelektionerne til familiernes hverdag. Desuden vil der på hjemmebesøgene være mulighed for at få sparring ift. aktuelle problemstillinger.