HEIMDAL+

Heimdal+ §52.3.6.

Heimdal+ er et højt specialiseret udvidet kontaktpersonstilbud til kriminalitetstruede unge i alderen (12 – 18 år). De unge kan være diagnostiseret med en udviklingsforstyrelse, de kan være under udredning, eller det kan være unge uden diagnose, med en adfærd, som ligner unge med udviklingsforstyrrelsers adfærd. Heimdal+ er et alternativ til en døgnanbringelse og et samarbejde med familier, hvor der er et højt konfliktniveau og hvor familierne er udfordret på grund af deres barns vanskeligheder.
Heimdal+ er en projektafdeling under Døgn- og aflastningsinstitutionen Heimdal. Vi har derfor et stærkt bagland, som der kan trækkes på i form af sparring med konsulentteam, psykolog og socialrådgiver.


Samarbejde
I Heimdal + tilrettelægger vi, i samarbejde med den unge, sagsbehandler og familien et struktureret forløb, hvor det er målet, at få gjort de unge opmærksomme på nogle mere hensigtsmæssige adfærdsmønstre og strategier så vi kan give de unge en mulighed for at komme i gang med uddannelse, praktik et mere struktrureret fritidsliv, og en hverdag med mindre kriminalitet.

Metoder
I Heimdal+ arbejder vi med forskellige anerkendte og evidensbaserede metoder, såsom, ATLASS (stressreducerende tilgang), TEACCH og Studio3 (konflikthåndtering). Vi bestræber os på at nedsætte de unges stressniveau, skabe forudselighed, struktur, og tryghed i de unges hverdag og derved sørge for at dagene bliver mere overskuelige og meningsfulde. Vi arbejder med den unges trivsel, udvikling og livsduelighed.

På Heimdal er der et krav, om at samarbejde både internt og eksternt for at sikre bedst mulig opgaveløsning, størst mulig vidensdeling og udvikling af de faglige og personlige kompetencer. Heimdal tilbyder løbende interne og eksterne kurser til medarbejderne.