RÅDGIVNINGS- OG VEJLEDNINGSFORLØB

Vejledningsforløb §11.3 samt §52.3.3.

Konsulentteamet tilbyder som udgangspunkt vejledningsforløb på 4, 8 eller 12 timer til familier med børn og unge med udviklingsforstyrrelser, ADHD, autisme og/ eller lignende vanskeligheder.

Ydelsespakke 1:
Retter sig mod familier som står med en konkrete problemstilling, og som via et kortere rådgiv-nings- og vejledningsforløb, kan mestre at omsætte konkrete redskaber til brug i dagligdagen og til håndtering af de udfordringer, der opstår.

Varighed:
4 timers rådgivnings- og vejledningsforløb, der kan dække:

  • Individuelle samtaler
  • familiesamtaler

Forløbet fordeles over en periode på max. 2 måneder

Ydelsespakke 2:
Retter sig mod familier, som har brug for et mindre omfattende rådgivnings- og vejledningsforløb. Forløbet vil tage udgangspunkt i den/de aktuelle udfordringer som familien står med.
I vejledningen vil der blive taget udgangspunkt i barnets handicap og hvilken betydning det har for barnets/den unges måde at opfatte verden på. Emnerne for vejledningen kan bl.a. være; handicap-forståelse, konflikt- og stresshåndtering samt specialpædagogiske værktøjer.

Varighed:
8 timers vejlednings- og rådgivningsforløb, der kan dække:

  • individuelle samtaler
  • familiesamtaler
  • Kan konverters til deltagelse i netværksmøder og lign.

Forløbet fordeles over en kontinuerlig periode, som aftales med familien.

Ydelsespakke 3:
Retter sig mod familier, som har brug for et længerevarende rådgivnings- og vejledningsforløb.
Forløbets fokus er den/ de aktuelle udfordringer som familien står med og udgangspunktet for vej-ledningen er barnets handicap og hvilken betydning det har for barnet/ den unges måde at opfatte verden på. Emnerne for vejledningen kan være; handicapforståelse, konflikt- og stresshåndtering samt specialpædagogiske værktøjer.
Varighed:
12 timers vejlednings- og rådgivningsforløb, der kan dække:

  • Individuelle samtaler
  • familiesamtaler
  • Kan konverters til deltagelse i netværksmøder og lign.
  • Evt. undervisning i eksempelvis handicapforståelse, konflikt håndtering til skole eller andre samarbejdspartnere omkring barnet/den unge.

Forløbet fordeles over en kontinuerlig periode, som aftales med familien.

Familievejledning efter aftale:
Vi stiller os derudover til rådighed for at tilpasse og afstemme et rådgivnings- og vejledningsforløb i samarbejde med sagsbehandler og evt. familie, såfremt der er behov for vejledning, der ligger ud-over ovennævnte skitserede forløb. Vi starter med et afklaringsmøde hvor vi afstemmer forventninger til forløbet. Herefter kan vi give et tilbud på det forløb som er aftalt.