SKANSEN

Skansen §52.3.7 jf §66 samt Efterværn (12’eren og egen bolig) §76.

CSB tilbyder gennem Bøgholt, Skansen døgn og efterværns tilbud til unge. Det kan være unge der har brug for bo tilbud eller støtte i forbindelse med et efterskoleforløb, eller unge, der er flyttet i egen bolig. Tilbuddet om støtte gives med udgangspunkt i den enkelte unges behov og i samarbejde med den unge, evt. den unges familie og Socialforvaltningen.


Et udslusningstilbud
Skansen er et udslusningstilbud for unge, der har været på Bøgholt. De unge kan gå i folkeskole, være i gang med en ungdomsuddannelse, følge andre uddannelsestilbud, være i arbejdspraktik, arbejdsforhold eller lignende.
Skansen har to lejligheder på Strandvejen nr. 12 og 36. På Strandvejen 36 er der plads til 8 unge i alderen 15-18 år, og et forløb varer typisk mellem 12-24 mdr. Strandvejen 12 er en mere selvstændig bo-form med plads til 3 elever.

Personale
Skansens personalegruppe består af: 1 afdelingsleder, 6 pædagoger, 3 nattevagter og 1 lektie-lærer.
Vi arbejder med et kontaktpersonsystem, hvor hver pædagog har det primære ansvar for typisk 2-3 unge. Kontaktpersonen har et overordnet overblik over den unges familieforhold, skole, uddannelse, fritidsliv samt ansvar for opfølgning og kontakt til disse.
Skansens pædagogiske mål er at styrke og udvikle de unges personlige kompetencer, for dermed at give dem en større grad af selvstændighed.

Hverdagen
Skansens dagligdag er bygget op omkring dels et fælles liv, dels et individuel tilrettelagt forløb, hvor et unikt hverdagsliv samt udvikling og etablering af netværk er i fokus. Vi forbereder og deltager i de unges møde med verdenen gennem diverse udfordringer, støtte hjælp og opfølgning. Vi skaber et øverum til alt hvad et ungdomsliv kan/skal indeholde.