Søskendekursus

Søskendekursus §11.3

Om Søskendekursus
Et søskendekursus er et tilbud til søskende til børn med handicap, hvor de har mulighed for at møde andre børn med samme livsvilkår. Kurset giver mulighed for/hjælper med at sætte ord på egne tanker og følelser i forbindelse med at være søskende til et barn med handicap. Undervejs i forløbet vil man som oftest opleve, at de andre børn på kurset tænker de samme tanker.

I løbet af kurset vil man få ny viden om både sig selv og de andre på holdet. Kurset giver deltagerne mulighed for at få et mere nuanceret billede af deres søskendes handicap og af deres egen hverdag og herved også mere mod til at sige både til og fra i forhold til deres søskende. Kurset giver også deltagerne helt konkrete redskaber til bedre at forstå deres handicappede bror eller søster.

Som afslutning på kurset tilbydes en individuel forældresamtale.

Vi afholder to kurser:

  • Søskendekursus fra 8-12 år
  • Søskendekursus fra 13-16 år

Der vil være 8 pladser pr. kursus

Temaer i søskendekurset:

  • Mig og mine søskende.
  • Alderssvarende viden om forskellige handicap.
  • At være søskende til et barn med handicap.

Hvordan kommer man på et søskendekursus?

  • Kontakt jeres socialrådgiver, for at høre mere om netop jeres mulighed for at deltage.
  • Når barnet er visiteret til et søskendekursus ved Center for Specialpædagogiske Børnetilbud kontakter vi forældrene med information om opstart.