Alle kan udvikle sig

Vores arbejde tager udgangspunkt i at se ressourcer og muligheder. Det er myndighedsområdet, der beslutter, hvor barnet skal have et tilbud, og vi samarbejder med myndighedsområdet om at udmønte deres beslutning i de konkrete tilbud. Der er løbende dialog med forældrene i forhold til dagligdagen på tilbuddene.

© Center for Specialpædagogiske Børnetilbud